Contactor ABB


Contactor ABB
Contactor ABB

Chúng tôi cung cấp: contactor abb , abb contactor catalogue , abb contactor selection guide , abb contactor price list


Contactor ABB


Đặc điểm
Đóng ngắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch cho động cơ- Ics = 100% lcu Cần điều khiển loại tay xoay, đảm bảo tuyệt đối an toàn khi vận hành Tiểu chuẩn IP20

AX09-30-10-81 AX09-30-01-81 AX09-30-10-84 AX09-30-01-84 AX09-30-10-80 AX09-30-01-80 AX09-30-10-88 AX09-30-01-88 AX12-30-10-81 AX12-30-01-81 AX12-30-10-84 AX12-30-01-84 AX12-30-10-80 AX12-30-01-80 AX12-30-10-88 AX12-30-01-88 AX18-30-10-81 AX18-30-01-81 AX18-30-10-84 AX18-30-01-84 AX18-30-10-80 AX18-30-01-80 AX18-30-10-88 AX18-30-01-88 AX25-30-10-81 AX25-30-

Realy nhiệt ABB

Đặc điểm 
Bảo vệ quá tải cho động cơ 
Lắp trực tiếp vào công tắc tơ 

TA25DU-0.4M TA25DU-0.63M TA25DU-1.0M TA25DU-1.4M TA25DU-1.8M TA25DU-2.4M TA25DU-3.1M TA25DU-4.0M TA25DU-5.0M TA25DU-6.5M TA25DU-8.5M TA25DU-11M TA25DU-14M TA25DU-19M TA25DU-25M TA25DU-32M TA42DU-25M TA42DU-32M TA42DU-42M TA75DU-25M TA75DU-32M TA75DU-42M TA75DU-52M TA75DU-63M TA75DU-80M TA80DU-42 TA80DU-52 TA80DU-63 TA80DU-80 TA110DU-90 TA110DU-110 TA200DU-90 TA200DU-110 TA200DU-135 TA200DU-150 TA200DU-175 TA200DU-200  1SAZ211201R2013 1SAZ211201R2017 1SAZ211201R2021 1SAZ211201R2023 1SAZ211201R2025 1SAZ211201R2028 1SAZ211201R2031 1SAZ211201R2033 1SAZ211201R2035 1SAZ211201R2038 1SAZ211201R2040 1SAZ211201R2043 1SAZ211201R2045 1SAZ211201R2047 1SAZ211201R2051 1SAZ211201R2053 1SAZ311201R2001 1SAZ311201R2002 


Bảng giá Contactor ABB, Relay nhiệt ABB
Catalogue thiết bị điện ABB
Các bài viết khác
Lên đầu