Relay ( Rơ le ) nhiệt Hyundai


Relay ( Rơ le ) nhiệt Hyundai
Relay nhiệt Hyundai
Bảng giá relay nhiệt Hyudnai
Bảng giá Relay ( Rơ le ) nhiệt Hyundai

Rơ le nhiệt: từ (0.63 – 1.0)A cho đến 800A

 Bảng giá Relay ( Rơ le ) nhiệt Hyundai,  
Relay nhiệt  22H( 0.12-0.18 )         190, 000,     Relay nhiệt  22H( 0.18-0.26 )         190, 000,     Relay nhiệt  22H( 0.25-0.35)          190, 000,     Relay nhiệt  22H( 0.34- 0.5 )          190, 000,     Relay nhiệt  22H( 0.5-.0.7  )           190, 000,     Relay nhiệt  22H( 0.6-0.9 ) 190, 000,     Relay nhiệt  22H( 0.8-1.2 ) 190, 000,     Relay nhiệt  22H( 1.1-1.6 ) 190, 000,     Relay nhiệt  22H( 1.5-2.1)  190, 000,     Relay nhiệt  22H( 2-3)        190, 000,     Relay nhiệt  22H( 2.8-4.2 ) 190, 000,     Relay nhiệt  22H( 3-5 )       190, 000,     Relay nhiệt  22H(4-6)         190, 000,     Relay nhiệt  22H( 5.6-8 )    190, 000,     Relay nhiệt  22H( 7- 10 )    190, 000,     Relay nhiệt  22H(9-13)       190, 000,     Relay nhiệt  22H( 12-18 )   190, 000,     Relay nhiệt  22H( 16-22 )   190, 000, Relay nhiệt  40H( 7-10 )         270, 000,     Relay nhiệt  40H( 9-13 )     270, 000,     Relay nhiệt  40H( 12-18 )   270, 000,     Relay nhiệt  40H( 16-22 )   270, 000,     Relay nhiệt  40H( 18-26  )  270, 000,     Relay nhiệt  40H( 24-32 )   270, 000,     Relay nhiệt  40H( 28-40 )   270, 000, Relay nhiệt  50H ( 18-26 )      350, 000, Relay nhiệt  50H ( 24-32 )      350, 000, Relay nhiệt  50H ( 28-40 )      350, 000, Relay nhiệt  50H ( 36-50 )      350, 000, Relay nhiệt  90H ( 28-40 )      480, 000, Relay nhiệt  90H (36-50 )       480, 000, Relay nhiệt  90H ( 45-65 )      480, 000, Relay nhiệt  90H ( 60-80 )      480, 000, Relay nhiệt  90H ( 70-90 )      480, 000, Relay nhiệt  130K ( 48-80 )    1, 250, 000, Relay nhiệt  130K ( 78-130 )  1, 250, 000, Relay nhiệt  220K ( 78-130 )  1, 890, 000, Relay nhiệt  220K ( 108-180) 1, 890, 000, Relay nhiệt  220K ( 132-220 ) 1, 890, 000, Relay nhiệt  300K ( 132-220 ) 1, 980, 000, Relay nhiệt  300K ( 180-300 ) 1, 980, 000, Relay nhiệt  500K ( 180-300 ) 3, 400, 000, Relay nhiệt  500K ( 240-400 ) 3, 400, 000, Relay nhiệt  500K ( 300-500 ) 3, 400, 000, Relay nhiệt  800K ( 378-630 ) 6, 800, 000

Sản phẩm khác

Thiết bi điện Hyundai

Thiết bị đóng cắt hyundai

Chính sách bán hàng và thanh toán vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh 


Xem thêm:
aptomat Hyundai, aptomat 3 pha Hyundai, báo giá aptomat Hyundai 2016, aptomat 3 pha 50a Hyundai, aptomat Hyundai 20a, aptomat Hyundai 100a, gia aptomat ls, aptomat 3 pha 200a Hyundai, aptomat Hyundai 30a, bảng giá relay nhiệt Hyundai, catalogue relay nhiệt Hyundai, relay nhiệt Hyundai, rơle nhiệt Hyundai gth 22, rơle nhiệt ls mt-32, thông số relay nhiệt Hyundai, Thiết bị điện Hyundai, thiết bị điện Hyundai , bảng giá thiết bị điện Hyundai 2016 ,bảng giá thiết bị điện Hyundai , thiết bị điện Hyundai hàn quốc , đại lý thiết bị điện Hyundai tại hà nội , giá thiết bị điện Hyundai , báo giá thiết bị điện Hyundai 2016 , thiết bị điện ls tại hà nội , catalogue thiết bị điện Hyundai , đại lý thiết bị điện Hyundai , thiết bị điện công nghiệp Hyundai , thiết bị điện Hyundai, báo giá thiết bị điện Hyundai 2017 , bảng giá thiết bị điện Hyundai 2017, bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai , thiết bị đóng cắt Hyundai , bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai 2016, catalogue thiết bị đóng cắt Hyundai , báo giá thiết bị đóng cắt Hyundai , bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai mới nhất , bảng giá thiết bị đóng cắt Hyundai 2017 , báo giá thiết bị đóng cắt Hyundai 2017
Các bài viết khác
Lên đầu