Máy biến áp Đông anh

Chúng tôi cung cấp: máy biến áp đông anh ,máy biến áp đông anh hà nội ,báo giá máy biến áp đông anh ,giá máy biến áp đông anh ,bảng giá máy biến áp đông anh

Máy biến áp Đông anh

Máy biến áp phân phối đông anh ( EEMC ) do Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh sản xuất, được phân phối bởi btb.vn đã chứng tỏ tính phù hợp với điều kiện vận hành trên lưới điện Việt Nam với chất lượng sản phẩm tốt, các dịch vụ chu đáo, giá thành hợp lý.
Máy biến áp được thiêt kế theo tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu đơn đặt hàng.
Điều kiện môi trường:
Máy biến áp đông anh, EEMC được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới, vận hành trong nhà hoặc ngoài trời ở độ cao < 1000 mét so với mực nước biển (Các máy làm việc ở độ cao trên 1000 mét so với mực nước biển có thiết kế riêng), nhiệt độ môi trường lớn nhất 45oC, độ ẩm không khí đến 100%, ở môi trường không có bụi dẫn điện và các hóa chất độc hại nguy hiểm.
Chế độ vận hành:
Liên tục vận hành độc lập hoặc song song, máy có khả năng chịu quá tải, chịu ngắn mạch tốt.
Một số dòng Máy biến ap Đông Anh

Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-31,5-6&10/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-50-6&10/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-31,5-22/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-50-22/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-50-35/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-31,5-35/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-75-6&10/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-75-22/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-75-35/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-100-22/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-100-6&10/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-100-35/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-160-6&10/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-180-6&10/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-160-35/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-160-22/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-180-22/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-180-35/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-250-6&10/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-250-22/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-250-35/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-320-6&10/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-320-22/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-320-35/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-400-22/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-400-35/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-630-6&10/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-560-6&10/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-630-22/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-560-22/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-560-35/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-630-35/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-750-6&10/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-750-22/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-750-35/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-1000-22/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-1000-6&10/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-1000-35/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-1250-6&10/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-1250-22/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-1250-35/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-1500-6&10/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-1500-22/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-1500-35/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-2000-6&10/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-1800-6&10/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-1800-22/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-1800-35/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-2000-35/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-2000-22/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-2200-6&10/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-2200-22/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-2200-35/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-2500-6&10/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-2500-35/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-2500-22/0.4
Máy biến áp đông anh EEMC.EVN-400-6&10/0.4

Các bài viết khác
Lên đầu