Máy biến áp Havec

Sản phẩm máy biến áp Havec của Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Việt Nam đã chứng tỏ tính phù hợp với điều kiện vận hành trên lưới điện Việt Nam với chất lượng sản phẩm tốt, các dịch vụ chu đáo, giá thành hợp lý. 
 
Máy biến áp Havec
Các sản phẩm máy biến áp điện lực được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam TCVN 6306:2006 (TCVN 1984-1994), tiêu chuẩn Quốc tế IEC 60076 và theo yêu cầu của khách hàng phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 do Tổ chức AFAQ Cộng hòa Pháp công nhận.

Sản phẩm cung cấp

Máy biến áp HAVEC-31,5-6&10/0.4
Máy biến áp HAVEC-50-6&10/0.4
Máy biến áp HAVEC-31,5-22/0.4
Máy biến áp HAVEC-50-22/0.4
Máy biến áp HAVEC-50-35/0.4
Máy biến áp HAVEC-31,5-35/0.4
Máy biến áp HAVEC-75-6&10/0.4
Máy biến áp HAVEC-75-22/0.4
Máy biến áp HAVEC-75-35/0.4
Máy biến áp HAVEC-100-22/0.4
Máy biến áp HAVEC-100-6&10/0.4
Máy biến áp HAVEC-100-35/0.4
Máy biến áp HAVEC-160-6&10/0.4
Máy biến áp HAVEC-180-6&10/0.4
Máy biến áp HAVEC-160-35/0.4
Máy biến áp HAVEC-160-22/0.4
Máy biến áp HAVEC-180-22/0.4
Máy biến áp HAVEC-180-35/0.4
Máy biến áp HAVEC-250-6&10/0.4
Máy biến áp HAVEC-250-22/0.4
Máy biến áp HAVEC-250-35/0.4
Máy biến áp HAVEC-320-6&10/0.4
Máy biến áp HAVEC-320-22/0.4
Máy biến áp HAVEC-320-35/0.4
Máy biến áp HAVEC-400-22/0.4
Máy biến áp HAVEC-400-35/0.4
Máy biến áp HAVEC-630-6&10/0.4
Máy biến áp HAVEC-560-6&10/0.4
Máy biến áp HAVEC-630-22/0.4
Máy biến áp HAVEC-560-22/0.4
Máy biến áp HAVEC-560-35/0.4
Máy biến áp HAVEC-630-35/0.4
Máy biến áp HAVEC-750-6&10/0.4
Máy biến áp HAVEC-750-22/0.4
Máy biến áp HAVEC-750-35/0.4
Máy biến áp HAVEC-1000-22/0.4
Máy biến áp HAVEC-1000-6&10/0.4
Máy biến áp HAVEC-1000-35/0.4
Máy biến áp HAVEC-1250-6&10/0.4
Máy biến áp HAVEC-1250-22/0.4
Máy biến áp HAVEC-1250-35/0.4
Máy biến áp HAVEC-1500-6&10/0.4
Máy biến áp HAVEC-1500-22/0.4
Máy biến áp HAVEC-1500-35/0.4
Máy biến áp HAVEC-2000-6&10/0.4
Máy biến áp HAVEC-1800-6&10/0.4
Máy biến áp HAVEC-1800-22/0.4
Máy biến áp HAVEC-1800-35/0.4
Máy biến áp HAVEC-2000-35/0.4
Máy biến áp HAVEC-2000-22/0.4
Máy biến áp HAVEC-2200-6&10/0.4
Máy biến áp HAVEC-2200-22/0.4
Máy biến áp HAVEC-2200-35/0.4
Máy biến áp HAVEC-2500-6&10/0.4
Máy biến áp HAVEC-2500-35/0.4
Máy biến áp HAVEC-2500-22/0.4
Máy biến áp HAVEC-400-6&10/0.4
Các bài viết khác
Lên đầu