Máy biến áp HEM

Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) ( báo giá máy biến áp hem, máy biến áp 3 pha hem, máy biến áp hem, máy biến thế hem) thuộc Tổng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam (GELEX), được thành lập ngày 15/01/1961 và hiện là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực chế tạo động cơ điện, máy phát điện, máy biến thế và các thiết bị kỹ thuật điện khác.


Máy biến áp HEM

Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-31,5-6&10/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-50-6&10/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-31,5-22/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-50-22/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-50-35/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-31,5-35/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-75-6&10/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-75-22/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-75-35/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-100-22/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-100-6&10/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-100-35/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-160-6&10/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-180-6&10/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-160-35/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-160-22/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-180-22/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-180-35/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-250-6&10/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-250-22/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-250-35/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-320-6&10/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-320-22/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-320-35/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-400-22/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-400-35/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-630-6&10/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-560-6&10/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-630-22/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-560-22/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-560-35/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-630-35/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-750-6&10/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-750-22/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-750-35/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-1000-22/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-1000-6&10/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-1000-35/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-1250-6&10/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-1250-22/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-1250-35/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-1500-6&10/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-1500-22/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-1500-35/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-2000-6&10/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-1800-6&10/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-1800-22/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-1800-35/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-2000-35/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-2000-22/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-2200-6&10/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-2200-22/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-2200-35/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-2500-6&10/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-2500-35/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-2500-22/0.4
Điện cơ Hà Nội - Máy biến áp phân phối HEM-400-6&10/0.4
Các bài viết khác
Lên đầu