Máy biến áp MBT


Công ty cổ phần chế tạo biến thế điện lực Hà Nội ( Máy biến áp MBT ) đã khẳng định sự phát triển của mình bằng chính các sản phẩm có chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, làm cho Khách Hàng thực sự hài lòng và thấy được lợi ích của mình khi sử dụng các sản phẩm do chúng tôi sản xuất và cung cấp. Bằng các sản phẩm chất lượng và dịch vụ hoàn hảo, công ty cổ phần chế tạo biến thế điện lực Hà Nội luôn mong đợi các cơ hội hợp tác để góp phần vào sự thành đạt của Quý Khách Hàng và cùng quý khách hàng đóng góp phần xây dựng đất nước trên con đường hội nhập quốc tế.

Máy biến áp MBT

Đặc Biệt: Sản phẩm máy biến áp điện lực do Công ty cổ phần chế tạo biến thế điện lực Hà Nội sản xuất đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN 8525:2010, tiêu chuẩn quốc tế IEC -76, ANSI…phù hợp với điều kiện vận hành trên hệ thống lưới điện Việt Nam. Chất lượng sản phẩm tốt, các dịch vụ chu đáo chuyên nghiệp, giá thành hợp lý… sẽ là một lựa chọn tin cậy nhất của mọi khách hàng.
 

Các dòng sản phẩm MBT cung cấp:


biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-31,5-6&10/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-50-6&10/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-31,5-22/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-50-22/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-50-35/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-31,5-35/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-75-6&10/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-75-22/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-75-35/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-100-22/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-100-6&10/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-100-35/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-160-6&10/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-180-6&10/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-160-35/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-160-22/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-180-22/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-180-35/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-250-6&10/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-250-22/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-250-35/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-320-6&10/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-320-22/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-320-35/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-400-22/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-400-35/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-630-6&10/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-560-6&10/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-630-22/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-560-22/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-560-35/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-630-35/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-750-6&10/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-750-22/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-750-35/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-1000-22/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-1000-6&10/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-1000-35/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-1250-6&10/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-1250-22/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-1250-35/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-1500-6&10/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-1500-22/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-1500-35/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-2000-6&10/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-1800-6&10/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-1800-22/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-1800-35/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-2000-35/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-2000-22/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-2200-6&10/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-2200-22/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-2200-35/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-2500-6&10/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-2500-35/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-2500-22/0.4
biến thế điện lực Hà Nội - Máy biến áp MBT-400-6&10/0.4


Các bài viết khác
Lên đầu